Jezik 

Ažuriranja  | Međugorje  | Poruke  | Članake i Vijesti  | Videos[EN]  | Galerija[EN] | Pregled stranica  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Medjugorje News & Articles » Biskupi u Međugorju i o Međugorju » Biskupi u Međugorju i o Međugorju, XII - Biskupi u Međugorju i o Međugorju

Biskupi u Međugorju i o Međugorju

Other languages: English, Deutsch, Français, Hrvatski, Italiano, Polski

Biskupi u Međugorju i o Međugorju, XII

Posjet Nigerijskog nadbiskupa Međugorju, ožujak 1995.

Nigerijski nadbiskup Gabriel Gonsum Ganaka treći je put posjetio Međugorje. Na hodoČaŠŠe je doŠao privatno i evo Što je tom prigodom rekao:

"Otkad moji vjernici dolaze u Međugorje i ja se kao nadbiskup osjeŠam dužnim doŠi i vidjeti Što se ovdje doga­a te doživjeti ovo snažno molitveno ozraČje. JoŠ se sjeŠam prvih posjeta Međugorju, koji su na mene ostavili snažan dojam. Gospine poruke su jednostavne, praktiČne i mijenjaju život. Znam da ta ukazanja joŠ nije priznala Crkva i ja se pokoravam njenom sudu. Papa Urban VII. je rekao da je bolje vjerovati u privatna ukazanja i objave, nego ne vjerovati. Kada ih Crkva prizna, vi ste dobili. I dok Čekamo na odluku iz Rima, ja sam opet doŠao razgovarati s mnogim svećenicima, sestrama i laicima o me­ugorskim ukazanjima. Propovijedao sam u 12 biskupija i uvijek sam govorio o Međugorju. Nabavio sam mnogo knjiga i filmova kako bih ljude bolje upoznao s tim doga­anjima. Ovdje se radi o neČem doista zanimljivom. Poruka se proŠirila po cijelome svijetu, ljude neŠto privlaČi ovamo. Susreo sam mnoge koji mole svaki dan cijelu krunicu. Poznajem osobu koja neprestano moli za sveŠenike odkada je upoznala Međugorje... U mojoj nadbiskupiji me­ugorska je poruka promijenila mnoge ljude, Čak se u samostanima život promijenio nakon Što su Čuli tu poruku. Ali, moramo je joŠ više Širiti i zato želim imati Što više saznanja o ovdaŠnjim doga­anjima. Osnivaju se skupine koje mole za mir prema Gospinoj želji. Ako gledate poruke iz Lourdesa, Fatime i ove me­ugorske, vidjet Šete da su iste: mir, obraćenje, pokora. Sve su poruke vrlo važne i biblijske. Nema niŠta protivno Bibliji. Svećenicima iz svoje nadbiskupije bih rado poželio da do­u u Međugorje, ali to nije uvijek jednostavno. No, bilo bi im vrlo važno doŠi, vidjeti i iskusiti.

Nikome, pa ni sebi, ne dopuŠtam predrasude. To bi znaČilo suditi, a ne vidjeti. I na kraju bih, kao nadbiskup, želio poruČiti svima koji joŠ nisu doŠli u Međugorje da to trebaju uČiniti i uvjeriti se, a ne sluŠati tu­e priČe ili pak stvarati predrasude o onome Što ne znaju. Tek onda mogu stvoriti vlastiti sud. SusreŠuŠi vidioce i sveŠenike koji ovdje rade, vidim plodove koje vrlo poŠtujem i koji me nadahnjuju. Vrlo sam zahvalan Što mogu doŠi. SvjedoČit Šu za Međugorje. Važno je da svi odgovorimo pa Še mir doŠi k svima. ObeŠajem svim me­ugorskim hodoČasnicima i prijateljima Međugorja svoje molitve i blagoslov, a i preporuČujem se svima njima u molitve."

Posjet Argentinskog biskupa Međugorju

Prigodom svog posjeta Međugorju, u veljaČi 1995., argentinski biskup Rubeirom H. di Monteo je rekao:

"S Međugorjem sam se upoznao ČitajuŠi Gospine poruke. Stekao sam dojam da je to Gospin naČin govora. Neposredni motiv mog dolaska u Međugorje je duboko obraćenje moje dvojice ro­aka koje se zbilo prigodom njihova hodoČaŠŠa u Međugorje. Jedan od njih je bio komunist, a drugi faŠist. Upravo ti plodovi su me potakli da do­em u Međugorje, da vidim Što se u Međugorju stvarno doga­a.

Teologija Gospina govora u Međugorju Čini mi se zdravom i shvaŠam je kao nastavak Fatime. JoŠ od proŠlog stoljeŠa postoji cjelovit proces Gospina djelovanja: Rue de Bac, Lourdes, Fatima i, prema mome miŠljenju, Međugorje kao žariŠna toČka Gospinih djelovanja kojim nastavlja ono Što je zapoČela u Rue de Bacu. Ona poziva na promjenu srca. Ovdje, gdje se danas toliko trpi, gdje je mnogo molitve i toliko pomirenja po sakramentu ispovijedi, ponu­ena je moguŠnost za to. U Međugorju nalazim dubok duh obraćenja, duh molitve i pokore. Gospine poruke su evan­eoske - molitva, post, obraćenje. življenjem tih Kristovih poruka mir postaje moguŠ, a promjena srca kroz molitvu i obraćenje ublažuje božansku pravednost.

Poruke koje dolaze preko Međugorja su poruke nade. Mnoga svjetska zbivanja Čine prilike u svijetu gorim. Ja se pouzdajem u nadu koja je nadnaravna, jer samo ljudska nada nije dovoljna."

Stav nadbiskupa Frane Franiăa o Gospinim ukazanjima

Frane FraniŠ poznata je liČnost u životu Crkve u Hrvata. Njegov se glas uvijek sluŠao sa zanimanjem.

Biskupom postaje 1950. Sudjeluje na II. vat. saboru. Kao nadbiskup upravlja nadbiskupijom Splitsko-makarskom (do 1988.). Ta je nadbiskupija susjed biskupiji u kojoj se nalazi Međugorje.

U službenom glasilu svoje nadbiskupije, "Vjesnik nadbiskupije Splitsko-makarske", 1985. sažeto iznosi svoj stav o Međugorju. PrisjeŠa se kako je pred BožiŠ 1981. prvi put doŠao u Međugorje. želio je svojim oČima vidjeti ono o Čemu je Čitao i sluŠao. Uvjerio se u nadnaravnost Gospinih ukazanja u župi Međugorje i poČeo ih uspore­ivati s fatimskim. Kaže da Međugorje baca veliko i novo svjetlo na fatimska proroŠtva. Isto tako ono potvr­uje nauku II. vat. sabora o ekumenizmu.

 

 

PC version: Ova web stranica | Medjugorje | Ukazanja  | Poruke  | Članake  | Galerija[EN]  | Medjugorje Videos[EN]