Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Messages  | News & Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Medjugorje Website Updates » Our Lady of Medjugorje Messages » Medjugorje Website Updates - Our Lady of Medjugorje Messages

Medjugorje Website Updates - Our Lady of Medjugorje Messages

اُكتبر 2 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم! مجددا شما را به ايمان فرا مي‌خوانم. قلب مادرانه من مايل است كه قلبهاي شما را بازكند تا بتواند به قلبهاي شما ايمان را بدهد. فرزندانم تنها ايمان شما را در مشكلات زندگي قوي مي‌سازد. آن روح شما را تازه‌ مي‌سازد و درهاي اميد را باز مي‌ند. من با شما هستم. شما را بدور خود جمع كرده ام زيرا ميخواهم به شما كمك كنم تا شما بتوانيد كمك كنيد به همسايه خود كه ايمان را بدست آورد كه تنها شادي و خوشبختي در زندگي است. متشكرم.
بانوي ما همه چيزهاي مذهبي كه آورده شده بود را بركت داد. و دوباره خواست كه براي كشيشان مخصوصا در اين زمان دعا شود."
سپتامبر 25 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم! باشد كه زندگي شما دوباره تصميمي براي آرامش و صلح باشد. با شادي حاملان آرامش باشيد و فراموش نكنيد زندگي شما در زمان فيض است و خداوند با حضور من فيض زيادي را به شما مي‌دهد. وجودتان را نبنديد فرزندان كوچكم، بلكه از اين لحظات بهترين استفاده را بكنيد و به دنبال هداياي فيض و عشق در زندگيتان باشيدتا شاهداني براي ديگران باشيد. من شما را مادرانه بركت مي‌دهم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
سپتامبر 2 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم، امروز با قلبي مادرانه شما را در اطرافم جمع كرده‌ام تا بگويم همسايه خود را محبت كنيد. فرزندانم بايستيد. به چشمان برادرتان نگاه كنيد و مسيح را ببينيد پسر مرا. اگر شادي را ديديد با او شادي كنيد. اگر غم را در چشمان برادرتان ديديد. با مهرباني خود آن را بيرون بيافكنيد. زيرا بدون عشق شما گم شده‌ايد. تنها عشق تأثيرگذار است. آن معجزه مي‌كند. عشقي كه در اتحاد با پسر من بدست مي‌آيد و پيروزي به قلبهاي شما مي‌دهد. بنابراين فرزندانم محبت كنيد (عشق بورزيد).
بانوي ما همه چيزهاي مذهبي كه آورده شده بود را بركت داد و خواست كه براي شبانان دعا شود.
اوت 25 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم! امروز نيز شمار را به تبديل شخصيتان فرا مي‌خوانم. شما بايد كساني باشيد كه تبديل شده ايد و با زندگي‌تان و شهادتتان در عشق و بخشش ، خوشبختي را در اين جهان زياد كنيد جايي كه فرزند من مرد و مردم احساس نكردند كه به دنبال او باشند و او را در زندگيشان محو كردند. شما او را پرستش كنيد و باشد كه اميد شما اميد را به قلبهايي كه مسيح را ندارند بدهد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
اوت 2 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم، در اين آمدن من به سوي شما در ميان شما بيشترين عظمت خدا منعكس شده است و راه خوبشختي ابدي باز شده است. احساس ضعف تنهايي و آوارگي نكنيد. با ايمان دعا و عشق به نجات الهي صعود كنيد عشاء رباني قدرتمندترين و عالي ترين عمل را در ميان دعاهاي شما در مركز زندگي روحاني شما انجام خواهد داد. ايمان داشته باشيد و عشق بورزيد. فرزندانم. كساني كه فرزندم آنها را انتخاب كرده است شما را خواهند خواند و به شما به خوبي كمك خواهند كرد. به آنها و به شما به طور مخصوص من بركت مادرانه‌ام را مي‌دهم. متشكرم.
بانوي ما همه چيزهاي مذهبي كه آورده شده بود را بركت داد.
ژوئيه 25 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم! در اين لحظه كه شما به استراحت بدني مي‌انديشيد من شما را فرا مي‌خوانم كه تبديل شويد. دعا كنيد و كار كنيد تا قلبهاي شما استراحت حقيقي در روح و بدن را از خداوند آفريننده شما بدست آورد. و او صورت خود را بر شما آشكار كرده و آرامشش را به شما بدهد. من با شما هستم. و براي هر كدام از شما نزد خداوند شفاعت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
ژوئيه 2 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
Other languages: English, Čeština, Deutsch, Français, Italiano, Latviešu, Malti, Polski, Slovenčina, Slovenščina, زبان_فارسی
فرزندان عزيزم! با عشقي مادرانه مايلم كه شما را به محبت و عشق به همسايه تشويق كنم. باشد هك فرزند من سرچشمه عشق باشد او كه مي‌تواند هر چيزي را با قوت به پيش ببرد عشق را انتخاب كرد‌ه است و نمونه‌اي براي شما مي‌باشد. امروز نيز از طريق من نيكويي‌هاي بسياري را به شما ارزاني داشته است . فرزندانم آيا شما خود را موظف به پاسخگويي ميكنيد؟ با نيكويي و سخاوتي برابر نسبت به تمام جان‌هايي كه آنها را ملاقات مي‌كنيد. باشد كه محبت شما آنها را تبديل كند. در راه فرزندمن عشق او در شما احيا مي‌شود. متشكرم.
بانوي ما افزود بايد شبانانتان در قلبهاي شما باشند و براي آنها دعا كنيد.
ژوئن 25 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم! امروز نيز با شادي زياد در قلبم شما را فرا مي‌خوانم كه از من پيروي كنيد و به پيغام‌هاي من گوش دهيد. شادي و فيض را حمل كرده و عشق را در اين دنياي بدون آرامش بياوريد. من با شما هستم و شما را با فرزندم عيسي مسيح پادشاه آرامش بركت مي‌دهد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
ژوئن 2 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم، من همراه با فيض خداوند با شما هستم تا شما را در ايمان و عشقي بزرگ بسازم همه شما را. شما كه قلبهايتان با گناه مانند سنگ سخت شده است. در اينجا بانو غمگين صحبت ميكرد و چشمانش اشك آلود شده بود. اما شما جان‌هاي خداشناس.ميخواهم كه با نوري تازه درخشانتان سازم. دعا كنيد تا دعاهاي من قلبهاي بيشتري را باز كند و قادر باشم تا آن‌ها را با ايماني قوي درخشان سازم و راهي براي عشق و اميد باز كنم. مراقب باشيد. من با شما هستم.
بانوي ما همه نشان‌هاي مذهبي را كه آورده بودند بركت داد.
مه 25 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم! در اين لحظات پرفيض زماني كه خداوند به من اجازه داده است تا با شما باشم، فرزندان كوچكم شما را مجددا به تبديل شدن فرا ميخوانم. براي نجات در دنيا بخصوص كار كنيد زماني كه با شما هستم. خداوند پر از رحمت است و فيض مخصوص مي‌دهد بنابراين، به دنبال آن در دعاهايتان باشيد. من با شما هستم و شما را تنها نمي‌گذارم. متشكرم كه پيغام مرا شنيديد.
مه 2 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم! به وسيله خداوند من در اين لحظه اينجا هستم. و ميخواهم كه شما قلبهايتان را براي من باز كنيد و مرا مانند مادرتان بپذيريد.با عشقم شمارا به زندگي ساده و پر از رحمت آموزش مي‌دهم و به سمت فرزندم هدايت مي‌كنم. راه او شايد سخت و دردناك باشد اما نترسيد. من با شما هستم. دستهاي من تا به آخر شما را نگه مي‌دارد تا خوشبختي ابدي . بنابراين نترسيد از اينكه وجودتان را براي من باز كنيد. متشكرم.
براي كشيشان دعا كنيد. فرزندم آنها را مانند هديه‌اي به شما داده است.
آوريل 25 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
كودكان عزيزم! امروز نيز شما را فرا مي‌خوانم در عشق خداوند همانند گلي كه اشعه‌هاي گرم بهاري را احساس مي‌كند. در اين مسير فرزندان كوچكم، در عشق خداوند رشد كنيد و آن را براي كساني كه از خداوند دور هستند نيز حمل كنيد. به دنبال خدا باشيد و نيكويي را براي همه كساني كه خداوند در سر راه شما قرار مي‌دهد انجام دهيد و نور و شادي باشيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
آوريل 2 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم! امروز نيز همراه با عشق فراوان خداوند با شما هستم. و مايلم از شما بپرسم آيا شما همچنان با من هستيد؟ آيا قلبهاي شما براي من باز است؟ آيا به من اجازه مي‌دهيد كه آن را براي فرزندم پاك و آماده سازم. فرزندانم شما انتخاب شده‌ايد زيرا در اين لحظه فيض زيادي از طرف خدا به زمين مي‌رسد براي دريافت آن ترديد نكنيد. متشكرم.
مارس 25 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم! شما را فرا مي‌خوانم كه روي تبديل شخصيتان كار كنيد. شما هنوز از ملاقات خداوند در قلبهايتان دور هستيد. بنابراين وقت بيشتري را در دعا و پرستش مسيح همراه با قرباني‌هاي با بركت در حضور او صرف كنيد تا او در قلبهاي شما ايمان زنده و زندگي ابدي را قرار دهد. همه چيز در گذر است و فقط خداوند ثابت است. من با شما هستم و شما را با عشق تشويق مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
مارس 18 2008 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
<<Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 27 Next>>

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Medjugorje News & Articles[EN]  | Pictures & Photos[EN]  | Medjugorje Videos[EN]