Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Messages  | News & Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Medjugorje Website Updates » Our Lady of Medjugorje Messages » Medjugorje Website Updates - Our Lady of Medjugorje Messages

Medjugorje Website Updates - Our Lady of Medjugorje Messages

مارس 2 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم قلب مادرانه من بسيار رنج مي‌برد وقتي نگاه ميكنم و ميبينم كه فرزندانم خواسته‌هاي انساني را قبل از خدا قرار مي‌دهند در حالي كه همه چيزهاي اطرافشان نشانه‌هايي را به آن‌ها مي‌فرستند . فكر ميكنند كه آنها بدون فرزند من مي‌توانند حركت كنند . آن‌ها نمي توانند. آنها به سوي مرگ ابدي مي‌روند. به همين علت من شما را جمع كرده‌ام . كسي كه آماده است قلبش را به من بازكند هماني كسي است كه رسولي براي عشق من خواهد بود. براي كمك به من. بنابراين با زندگي در محبت خداوند شما نمونه‌اي براي كساني كه او را نمي‌شناسند خواهيد بود. روزه و دعا شما را در اين مسير قوي خواهد كرد ومن شما را بركتي مادرانه در نام پدر و پسر و روح‌القدس مي‌دهم. متشكرم.
فوريه 25 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم طبيعت بيدار مي‌شود و روي درختان نخستين جوانه‌ها ديده مي‌شوند كه گلهاي زيبا و ميوه‌ها را خواهند آورد. و مي‌خواهم كه شما نيز فرزندان كوچكم تلاش كنيد براي تغيير و تبديل شما به شاهداني كه زندگيتان نمونه‌اي باشد به عنوان شوق و انگيزه‌اي براي تغيير و تبديل ديگران. من با شما هستم و نزد پسرم مسيح براي تبديل شما شفاعت مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
فوريه 2 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان من شما به دور من جمع شده‌ايد. شما در طلب راهتان هستيد. شما طلب ميكنيد. شما حقيقت را طلب مي‌كنيد ولي فراموش مي‌كنيد كه چه چيز اهميت دارد . شما فراموش ميكنيد كه به درستي دعا كنيد. لب‌هاي شما واژه‌هاي بسياري را مي‌گويد ولي روح شما چيزي احساس نمي‌كند. در تاريكي سرگردان هستيد . شما تصويري از خدا را براي خودتان ترسيم مي‌كنيد ولي نه آنگونه كه حقيقتاً او در عشق و محبتش هست. فرزندان عزيزم دعاي صحيح از عمق قلب شما مي‌آيد از رنج‌هايتان از شادي‌هايتان از طلب بخشايش از گناهانتان. در اين مسير است كه خداي حقيقي را درونتان خواهيد شناخت چون او را طبق حقيقتش ترسيم خواهيد كرد. دعاهايتان تمام آرزوهاي مرا برايتان به ارمغان خواهد آورد و چيزهايي كه من براي شما در اينجا مأموريت آن را دارم براي اينكه در اتحاد خانواده الهي باشيد. متشكرم.
ژانويه 25 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم ! امروز نيز من با شما هستم و شما مي‌نگرم و شما را بركت مي‌دهم. و من اميدم را از دست نداده‌ام براي جهانيكه به سمت نيكويي تغيير كند و در قلب مردمانش صلح و آرامش سلطنت كند. شادي در جهان شروع به سلطنت خواهد كرد زيرا شما وجودتان را به كلام من و عشق خداوند بازكرده‌ايد. روح‌القدس بسيار از كساني را كه به او جواب آري دهند را تغيير مي دهد . بنابراين ميخواهم به شما بگويم كه از اينكه به پيغام من گوش فرا داديد متشكرم.
ژانويه 2 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم . امروز شما را به اتحاد در مسيح (فرزندم )دعوت ميكنم. قلب مادرانه من براي شما دعا ميكند تا درك كنيد كه شما خانواده الهي هستيد. در آزادي روحاني كه پدر آسماني به شما داده است حقيقت ، خوبي و بدي را خواهيد شناخت. دعا و روزه و باز كردن قلبتان به شما براي درك و شناخت از پدر آسماني به واسطه فرزند من كمك ميكند. در درك شما از پدر آسماني زندگيتان در هدايت خدا براي خانواده الهي تحقق خواهد گرفت. اين راهي است كه پسر من خواستار آن است. من شما را در اين مسير تنها نخواهم گذاشت . متشكرم.
دسامبر 25 2010 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم! امروز من و پسرم مايليم شادي و آرامش بسياري را به شما بدهيم تا هر كدام از شما حامل شادي باشيد و شاهداني از آرامش و شادي در هر مكاني كه زندگي مي‌كنيد باشيد. فرزندان كوچكم بركت يافته و پر از آرامش باشيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
دسامبر 2 2010 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم، امروز با شما اينجا دعا ميكنم تا شما بتوانيد قوي‌تر قلبهايتان را براي آگاهي از عشق خداوند رنج كشيده باز كنيد. از طريق عشق او همراه با همه نيكوييها و مهربانيها من هم كنار شما هستم. از شما دعوت ميكنم كه وقتي مخصوص براي دعا، اعتراف و تبديل تدارك ببينيد. فرزندانم شما به خداوند نياز داريد. شما بدون فرزند من نمي‌توانيد به پيش برويد . وقتي شما اين را درك كرده و پذيرفتيد همه چيزهايي كه به شما قول داده‌ام تحقق خواهد يافت. از طريق روح‌القدس پادشاهي آسماني در قلبهاي شما متولد خواهد شد. من شما را در اين راه هدايت مي‌كنم. متشكرم.
نوامبر 25 2010 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان كوچكم! من به شما مي‌نگرم و مي‌بينم در قلبهاي شما مرگي بدون اميد است. گرسنگي و عدم آرامش. بنابراين هيچ دعا و اعتمادي به خدا در آن نيست. به همين علت است كه بسياري به من اجازه مي‌دهند كه اميد و شادي را بياورم. وجودتان را باز كنيد. قلبهايتان را به رحمت خدا باز كنيد و او تمام نيازهايتان را به شما خواهد داد و قلبهايتان را پر از آرامش خواهد نمود. زيرا او آرامش و اميد شماست. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
نوامبر 2 2010 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم! با عشقي پايدار براي شما نوري از زندگي آورده‌ام. تا تمامي تاريكي‌هاي مرگ را در شما از بين ببرد. مرا رد نكنيد فرزندانم. بايستيد و نگاه كنيد با همه وجودتان و ببينيد چقدر گناهكار هستيد . از گناهانتان آگاه شويد و براي بخشش آنها دعا كنيد. فرزندانم. شمانمي‌خواهد بپذيريد كه ضعيف و كوچك هستيد اما مي‌توانيد با كار خداوند قوي و عالي شويد. قلبهاي پاكتان را به من بدهيد و من با نور زندگي پسرم آنها را درخشان خواهم ساخت. متشكرم.
اُكتبر 25 2010 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم! شايد اين زمان لحظه دعاي شما باشد. كلام من فرزندان كوچكم اين است كه مي‌خواهم كه شما را فرا بخوانم براي اينكه تصميم بگيريد راهي از تبديل را پيروي كنيد. بنابراين دعا كنيد و از همه مقدسين شفاعت بخواهيد. شايد آنها براي شما نمونه‌اي از انگيزه و شادي به سمت زندگي ابدي باشند. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
اُكتبر 2 2010 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم! امروز شما را فرا ميخوانم به فروتني. فرزندانم. فروتني از خودگذشتگي است. قلبهاي شما فقط به همين نياز دارد. ممكن است صليب شما در زماني مبارزه در برابر گناه باشد و ممكن است در زماني صليب شما صبر و عشق زياد باشد عشقي كه به شما صبر را مي‌آموزد و به شما نشانه‌هايي از خداوند را مي‌شناساند تا زندگي شما با عشق و فروتني همراه شود تا حقيقت را به همه كساني كه در دورغ و تاريكي به دنبال آن هستند نمايان كند. فرزندانم. رسولان من كمك كنيد به من تا راه فرزندم را باز كنم. مجددا از شما ميخواهم كه براي شبانان كه در كنار آن‌ها من پيروز خواهم شد دعا كنيد. متشكرم.
سپتامبر 25 2010 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم! امروز با شما هستم و همه شما را بركت ميدهم با بركتي مادرانه همراه با آرامش و از شما خواهش مي‌كنم كه زندگيتان را بر پايه ايمان بيشتري قرار دهيد زيرا شما هنوز ضعيف هستيد و به اندازه كافي فروتن نيستيد. از شما ميخواهم فرزندان كوچكم، كمتر صحبت كنيد و و بيشتر روي تبديل شخصيتان كار كنيد تا شاهداني پر ميوه (بارور) باشيد. و زندگي شما دعايي بي‌وقفه باشد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
سپتامبر 2 2010 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم، من در كنار شما هستم زيرا ميخواهم به شما در غالب شدن در آزمايشات كمك كنم. در اين زماني كه براي خالص شدن شماست. فرزندانم هيچ كدام از آنها بخشيده نمي‌شوند و طلب بخشايش نمي‌كنند. هر گناهي عشق را مي‌پوشاند و بين شما و او فاصله مي‌اندازد. وعشق پسر من است. بنابراين فرزندانم اگر مي‌خواهيد با من در آرامش و عشق خداوند قدم بزنيد بايد بياموزيد كه ببخشيد و طلب بخشايش كنيد. متشكرم.
اوت 25 2010 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم! با بهترين شاديها امروز نيز مايلم شما را فرا بخوانم به اينكه دعا كنيد. دعا كنيد دعا كنيد. شايد اين لحظه زماني براي دعاي شخصي شما در طي روز باشد. مكاني را براي دعاي لذت بخش مجددا پيدا كنيد . شما را دوست مي‌دارم و بركت ميدهم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
اوت 2 2010 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم ! امروز شما را فرامي‌خوانم كه با من همراه شويد براي ساختن پادشاهي آسمان در قلبهاي شما تا شما آنچه را كه شخصي است فراموش كنيد و مانند فرزند من فكر كنيد كه خواستخداوند چيست. او براي شما چه مي‌خواهد؟ به شيطان اجازه ندهيد كه براي شما برنامه‌هاي شادي‌هاي زميني را باز كند. اين برنامه‌ها بدون پسر من ، فرزندانم دروغين و بسيار كوتاه هستند. پسر من زنده است. من به شما شادي ابدي و آرامش و اتحاد با پسرم را ارائه مي‌دهم. متشكرم.
<<Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 27 Next>>

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Medjugorje News & Articles[EN]  | Pictures & Photos[EN]  | Medjugorje Videos[EN]