Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Messages  | News & Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Medjugorje Website Updates » Our Lady of Medjugorje Messages » Medjugorje Website Updates - Our Lady of Medjugorje Messages

Medjugorje Website Updates - Our Lady of Medjugorje Messages

اُكتبر 25 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم به شما مي‌نگرم و در شما قلبهايتان را مي‌بينم كه شادي در آن نيست. امروز مي‌خواهم به شما شادي افزوده بدهم كه ميتواند شما را با عشق و عطوفت در آغوش بگيرد. دوستتان دارم و براي تبديل شما نزد پسرم بدون وقفه دعا مي‌كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
اُكتبر 2 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم امروز هم قلب مادرانه من شما را به دعا فرا ميخواند براي ارتباط شخصي با خداي پدر براي لذت از دعا در او . خداي پدر از شما دور نيست و براي شما ناشناخته نيست. او خودش را در پسر من به شما نشان داد و به شما زندگي در پسرم را داد. بنابراين فرزندانم در وسوسه‌ها نرويد كه ميخواهد شما را از خداي پدر جدا كند. دعا كنيد. بدون او براي داشتن خانواده و جامعه تلاش نكنيد. دعا كنيد. دعاكنيد كه قلب هاي شما لبريز شود با نيكويي‌هاي كه از طرف پسرم مي‌آيد كه نيكويي‌هايش حقيقي‌ است. تنها قلبهايي كه با خوبي پر مي‌شوند مي‌توانند خداي پدر را درك كنند و بپذيرند. من به هدايت شما ادامه مي‌دهم. مخصوصا از شما ميخواهم كه شبانان را داوري نكنيد. فرزندانم آيا شما فراموش كرده ايد كه خداي پدر آنها را خوانده است؟ دعا كنيد. متشكرم.
سپتامبر 25 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم ! همه شما را ميخوانم براي اينكه شاهدان باشيد. شما كه عشق او را تجربه كرده‌ايد و هديه‌هاي او را دريافت كرده‌آيد. شاهداني باشيد كه با كلامتان و زندگي خود كه پر از شادي است مشوقي براي ايمان ديگران شويد. من با شما هستم و به طور مداوم براي شما نزد خدا شفاعت مي‌كنم تا همه شما در ايمان همراه با شادي در عشق الهي زندگي كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
سپتامبر 2 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم با تمام قلبم و روحي پر از ايمان و عشق در پدر آسماني فرزندم را به شما مي‌دهم و باز هم او را به شما مي‌دهم . فرزندم براي شما در همه جهان آمده است تا تنها خداي حقيقي و عشق او را بشناسيد. او شما را هدايت ميكند در راه حقيقت و شما را برادرها و خواهرهاي يكديگر مي‌سازد فرزندانم.سرگردان نباشيد. قلبتان را قبل از حقيقت و اميد و عشق نبنديد. هر چيزي در اطراف شما در حال گذر است و هر چيزي سقوط ميكند فقط جلال خدا مي‌ماند. بنابراين هرچيزي را كه بين شما و خداوندتان فاصله مي‌اندازد رد كنيد. تنها به او عشق بورزيد زيرا او تنها خداي حقيقي است. من با شما هستم و با شما باقي مي‌مانم. من بخصوص براي شبانان دعا ميكنم كه نمايندگان شايسته پسرم هستند و ميتوانند شما را با عشق در راه حقيقت هدايت كنند. متشكرم.
اوت 25 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم! امروز شما را ميخوانم به دعا و روزه براي خواسته‌هايم زيرا شيطان ميخواهد كه برنامه‌هاي مرا نابود كند كه از اينجا شروع شده و كل جهان را دعوت كرده‌است. بسياري پاسخ داده‌اند ولي هنوز بسياري هستند كه نميخواهند پيغام‌هاي مرا بشنوند و بپذيرند. بنابراين شما جواب آري بگوييد و قوي و مصمم باشيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
اوت 2 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم امروز شما را ميخوانم به تولدي دوباره در دعا و در روح‌القدس. تا انسان‌هايي جديد با فرزند من باشيد. مردمي كه ميدانند اگر خدا را گم كنند خودشان را گم كرده‌آند. مردمي كه مي‌دانند با خدا عليرغم همه مشكلات و سختي ها آنها در امنيت هستند و نجات مي‌يابند. به شما ميگوييم كه در خانواده الهي جمع شويد تا با قوت پدر قوت بيابيد. بخصوص فرزندانم شما نميـتوانيد بدي را متوقف كنيد كه ميخواهد در اين جهان حكومت كند و آن را نابود كند. اما طبق اراده خدا همراه باهمديگر همراه با فرزند من شما مي‌توانيد هر چيزي را تغيير دهيد و جهان را بهبود (شفا) بخشيد. از شما ميخواهم كه دعا كنيد با تمام قلبتان براي شبانان زيرا فرزند من آنها را (براي خدمت) انتخاب كرده است. متشكرم.
ژوئيه 25 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم. اكنون كه زمان دعا و سكوت و استراحت در بدنها وروحتان در عشق خداوند مي‌باشد به من اجازه بدهيد فرزندان كوچكم كه شما را هدايت كنم و قلبهايتان را براي روح‌القدس بازكنيد كه تمام نيكويي‌ها در شما شكوفه خواهد آورد و 100 برابر ميوه خواهد داد. شروع و پايان روز را با قلبتان دعا كنيد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
ژوئيه 2 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم. امروزشما را به يك مرحله سخت و دردناك در اتحاد با فرزندم ميخوانم. از شما مي‌خواهم براي خالص و پاك شدن، پذيرش و اعتراف به گناهانتان را كامل كنيد. يك قلب ناپاك نمي‌تواند در پسر من باشد و با پسرم باشد. يك قلب ناپاك نميـتواند ميوه خوبي از عشق در يگانگي و اتحاد بياورد. يك قلب ناپاك نميتواند هر چيزي را تشخيص دهد . آن نمي‌تواند براي كساني كه در اطرافش هستيد زيبايي از عشق خداوند ارائه دهد. و همچنين براي كساني كه براي شناخت عشق خداوند نمي‌آيند. شما فرزندان در اطراف من جمع شده ايد پر از شور و شوق و ميل و انتظار ، و من شفاعت ميكنم به پدر خوب كه به وسيله روح‌القدس ايمان به فرزند مرا در قلبهاي خالص شما قراردهد. فرزندانم. به من گوش دهيد و همراه با من باشيد.“
ژوئن 25 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم سپاس‌هاي فراوان مرا به خاطر حضورتان در كنار من بپذيريد. قلبم شادمان است كه مي‌بيند عشق و شادي را در زندگي شما با پيغام‌هايي كه از من مي‌گيريد. بسياري از شما پاسخ مي‌دهيد اما من منتظرم و به دنبال اين هستم كه همه قلبها كه درخواب هستند از خواب بي‌ايماني و غفلت بيدار شوند. فرزندان كوچكم به قلب معصوم من نزديكتر شويد كه بتوانم شما را به سوي ابديت هدايت كنم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
ژوئن 2 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم من از شما ميخواهم براي همه كساني كه عشق خداوند را نمي‌شناسند دعا كنيد. اگر شما خوب به قلبهايتان نگاه كنيد متوجه مي‌شويد كه من در مورد خيلي از شماها صحبت ميكنم. با قلبي باز و خالص از خود بپرسيدآيا ميخواهيد با خداوند زندگي كنيد يا مي‌خواهيد او به خاطر خواسته‌هايتان در زندگي شما محو شود. به اطرافتان خوب نگاه كنيد فرزندانم. و ببينيد كه جهان به چه سمتي مي‌رود. جهان مي‌انديشد كه بدون پدر آسماني قادر به هر كاري هست و در تاريكي و وسوسه‌ها سرگردان شده است. من به شما نوري از حقيقت و روح القدس را ارائه ميدهم. در مسير الهي من در كنار شما هستم تا به شما كمك كنم كه فرزندم را داشته باشيد. صليب او و رستاخيزش در قلب شما پيروزي مي‌آورد. مانند يك مادر مايلم و دعا ميكنم براي شما در اتحاد پسرم و كارهايش. من اينجا هستم. شما تصميم مي‌گيريد. متشكرم.
مه 25 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم دعاهاي من امروز براي همه شماست كه تشنه صلح و آرامش براي تغيير هستيد. شما به درب قلبم ضربه مي‌زنيد اما بدون اميد و دعا، در گناه و بدون قرباني و آشتي با خدا و ترك گناه و فرزندان كوچكم تصميم‌‌گيري براي زندگي مقدس . تنها در اين راه است كه مي‌توانم به شما كمك كنم دعاهايتان را بشنوم و به دنبال شفاعت بيشتر باشم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
مه 2 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم ، پدر آسماني مرا فرستاده است كه به شما راه نجات را نشان دهم زيرا او فرزندانم مايل است كه شما را نجات دهد نه اينكه شما را محكوم كند. به همين علت است كه من شما را مانند يك مادر به دور خود جمع كرده‌ام. زيرا با عشقي مادرانه به شما كمك كنم تا از آلودگي هاي گذشته آزاد شويد و شروع به زندگي جديد و متفاوت بكنيد. من از شما ميخواهم كه در فرزندم احيا (زنده) شويد. با اعتراف از گناهان هر چيزي را كه شما را از پسرم دور ميكند نفي ميكنيد و اين زندگي شما را خالي (از بدي ) كرده و موفقيت‌آميز مي‌سازد. به پدر آسماني با تمام قلب آري بگوييد و در مسير نجات قرار بگيريد كه او در شما با روح القدس در ارتباط خواهد بود. متشكرم و من بخصوص براي شبانان دعا ميكنم براي اينكه خداوند به آنها كمك كند كه در كنار شما با تمام قلبشان حضور داشته باشند.
آوريل 25 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم. همانگونه كه طبيعت رنگهاي زيبا را در سال ارائه مي‌دهد همچنين من شما را ميخوانم براي اينكه شاهداني باشيد كه با زندگيتان به ديگران كمك كنيد كه به قلب معصوم من نزديك شوند كه شعله عشق در قلبهايشان جوانه بزند. من با شما هستم و دعاهاي بي‌وقفه من براي شماست تا زندگي شما بازتابي از بهشت روي زمين باشد. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
آوريل 2 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Mirjana
فرزندان عزيزم با عشقي مادرانه مايلم كه قلب هر يك از شما را باز كنم. و به شما اتحاد شخصي را در پدر بياموزم. براي پذيرفتن اين مطلب شما بايد درك كنيد كه براي خدا مهم هستيد و هر كدام از شما را منحصرا ميخواند. (صدا مي‌زند) شما بايد درك كنيد كه دعاي شما مكالمه‌اي بين فرزند و پدر است. و عشق‌ورزيدن راهي است كه شما بايد به خدا و همسايه خود داشته‌باشيد. فرزندان من اين عشقي است بدون مرز كه از حقيقت نشأت ميگيرد و تا به آخر باقي مي‌ماند. به دنبال من بياييد فرزندانم. در اين دركي كه از عشق و حقيقت كه در شما ديده مي‌شود ديگران هم به دنبال شما خواهند آمد. متشكرم.
دوباره بانوي ماخواست كه براي شبانان دعا كنيم و گفت آنها جايي بخصوص در قلب من دارند. آنها نمايندگان فرزند من هستند."
مارس 25 2011 /  Section: Our Lady of Medjugorje Messages - Category: Monthly Messages
فرزندان عزيزم. به طور مخصوص امروز ميخواهم در مورد تبديل با شما صحبت كنم. شايد امروز زندگي جديد در قلبهاي شما شروع شود. فرزندان مي‌خواهم جواب آري شما را ببينم تا شايد زندگي شما پر از شادي خداوند در هر لحظه گردد. به خصوص امروز شما را مادرانه بركت ميدهم براي آرامش و عشق و اتحاد در قلبم و قلب پسرم عيسي مسيح. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد.
<<Previous  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 27 Next>>

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Medjugorje News & Articles[EN]  | Pictures & Photos[EN]  | Medjugorje Videos[EN]