Language 

Updates  | Medjugorje[EN]  | Messages  | News & Articles[EN]  | Videos[EN]  | Pictures[EN] | Site Map  | About[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Our Lady of Medjugorje Messages » Medjugorje Messages given to Mirjana » Medjugorje Messages given to Mirjana

Medjugorje Messages given to Mirjana

فرزندان عزيزم امروز شما را ميخوانم به تولدي دوباره در دعا و در روح‌القدس. تا انسان‌هايي جديد با فرزند من باشيد. مردمي كه ميدانند اگر خدا را گم كنند خودشان را گم كرده‌آند. مردمي كه مي‌دانند با خدا عليرغم همه مشكلات و سختي ها آنها در امنيت هستند و نجات مي‌يابند. به شما ميگوييم كه در خانواده الهي جمع شويد تا با قوت پدر قوت بيابيد. بخصوص فرزندانم شما نميـتوانيد بدي را متوقف كنيد كه ميخواهد در اين جهان حكومت كند و آن را نابود كند. اما طبق اراده خدا همراه باهمديگر همراه با فرزند من شما مي‌توانيد هر چيزي را تغيير دهيد و جهان را بهبود (شفا) بخشيد. از شما ميخواهم كه دعا كنيد با تمام قلبتان براي شبانان زيرا فرزند من آنها را (براي خدمت) انتخاب كرده است. متشكرم.
فرزندان عزيزم. امروزشما را به يك مرحله سخت و دردناك در اتحاد با فرزندم ميخوانم. از شما مي‌خواهم براي خالص و پاك شدن، پذيرش و اعتراف به گناهانتان را كامل كنيد. يك قلب ناپاك نمي‌تواند در پسر من باشد و با پسرم باشد. يك قلب ناپاك نميـتواند ميوه خوبي از عشق در يگانگي و اتحاد بياورد. يك قلب ناپاك نميتواند هر چيزي را تشخيص دهد . آن نمي‌تواند براي كساني كه در اطرافش هستيد زيبايي از عشق خداوند ارائه دهد. و همچنين براي كساني كه براي شناخت عشق خداوند نمي‌آيند. شما فرزندان در اطراف من جمع شده ايد پر از شور و شوق و ميل و انتظار ، و من شفاعت ميكنم به پدر خوب كه به وسيله روح‌القدس ايمان به فرزند مرا در قلبهاي خالص شما قراردهد. فرزندانم. به من گوش دهيد و همراه با من باشيد.“
فرزندان عزيزم من از شما ميخواهم براي همه كساني كه عشق خداوند را نمي‌شناسند دعا كنيد. اگر شما خوب به قلبهايتان نگاه كنيد متوجه مي‌شويد كه من در مورد خيلي از شماها صحبت ميكنم. با قلبي باز و خالص از خود بپرسيدآيا ميخواهيد با خداوند زندگي كنيد يا مي‌خواهيد او به خاطر خواسته‌هايتان در زندگي شما محو شود. به اطرافتان خوب نگاه كنيد فرزندانم. و ببينيد كه جهان به چه سمتي مي‌رود. جهان مي‌انديشد كه بدون پدر آسماني قادر به هر كاري هست و در تاريكي و وسوسه‌ها سرگردان شده است. من به شما نوري از حقيقت و روح القدس را ارائه ميدهم. در مسير الهي من در كنار شما هستم تا به شما كمك كنم كه فرزندم را داشته باشيد. صليب او و رستاخيزش در قلب شما پيروزي مي‌آورد. مانند يك مادر مايلم و دعا ميكنم براي شما در اتحاد پسرم و كارهايش. من اينجا هستم. شما تصميم مي‌گيريد. متشكرم.
فرزندان عزيزم ، پدر آسماني مرا فرستاده است كه به شما راه نجات را نشان دهم زيرا او فرزندانم مايل است كه شما را نجات دهد نه اينكه شما را محكوم كند. به همين علت است كه من شما را مانند يك مادر به دور خود جمع كرده‌ام. زيرا با عشقي مادرانه به شما كمك كنم تا از آلودگي هاي گذشته آزاد شويد و شروع به زندگي جديد و متفاوت بكنيد. من از شما ميخواهم كه در فرزندم احيا (زنده) شويد. با اعتراف از گناهان هر چيزي را كه شما را از پسرم دور ميكند نفي ميكنيد و اين زندگي شما را خالي (از بدي ) كرده و موفقيت‌آميز مي‌سازد. به پدر آسماني با تمام قلب آري بگوييد و در مسير نجات قرار بگيريد كه او در شما با روح القدس در ارتباط خواهد بود. متشكرم و من بخصوص براي شبانان دعا ميكنم براي اينكه خداوند به آنها كمك كند كه در كنار شما با تمام قلبشان حضور داشته باشند.
فرزندان عزيزم با عشقي مادرانه مايلم كه قلب هر يك از شما را باز كنم. و به شما اتحاد شخصي را در پدر بياموزم. براي پذيرفتن اين مطلب شما بايد درك كنيد كه براي خدا مهم هستيد و هر كدام از شما را منحصرا ميخواند. (صدا مي‌زند) شما بايد درك كنيد كه دعاي شما مكالمه‌اي بين فرزند و پدر است. و عشق‌ورزيدن راهي است كه شما بايد به خدا و همسايه خود داشته‌باشيد. فرزندان من اين عشقي است بدون مرز كه از حقيقت نشأت ميگيرد و تا به آخر باقي مي‌ماند. به دنبال من بياييد فرزندانم. در اين دركي كه از عشق و حقيقت كه در شما ديده مي‌شود ديگران هم به دنبال شما خواهند آمد. متشكرم.
دوباره بانوي ماخواست كه براي شبانان دعا كنيم و گفت آنها جايي بخصوص در قلب من دارند. آنها نمايندگان فرزند من هستند."
فرزندان عزيزم قلب مادرانه من بسيار رنج مي‌برد وقتي نگاه ميكنم و ميبينم كه فرزندانم خواسته‌هاي انساني را قبل از خدا قرار مي‌دهند در حالي كه همه چيزهاي اطرافشان نشانه‌هايي را به آن‌ها مي‌فرستند . فكر ميكنند كه آنها بدون فرزند من مي‌توانند حركت كنند . آن‌ها نمي توانند. آنها به سوي مرگ ابدي مي‌روند. به همين علت من شما را جمع كرده‌ام . كسي كه آماده است قلبش را به من بازكند هماني كسي است كه رسولي براي عشق من خواهد بود. براي كمك به من. بنابراين با زندگي در محبت خداوند شما نمونه‌اي براي كساني كه او را نمي‌شناسند خواهيد بود. روزه و دعا شما را در اين مسير قوي خواهد كرد ومن شما را بركتي مادرانه در نام پدر و پسر و روح‌القدس مي‌دهم. متشكرم.
فرزندان من شما به دور من جمع شده‌ايد. شما در طلب راهتان هستيد. شما طلب ميكنيد. شما حقيقت را طلب مي‌كنيد ولي فراموش مي‌كنيد كه چه چيز اهميت دارد . شما فراموش ميكنيد كه به درستي دعا كنيد. لب‌هاي شما واژه‌هاي بسياري را مي‌گويد ولي روح شما چيزي احساس نمي‌كند. در تاريكي سرگردان هستيد . شما تصويري از خدا را براي خودتان ترسيم مي‌كنيد ولي نه آنگونه كه حقيقتاً او در عشق و محبتش هست. فرزندان عزيزم دعاي صحيح از عمق قلب شما مي‌آيد از رنج‌هايتان از شادي‌هايتان از طلب بخشايش از گناهانتان. در اين مسير است كه خداي حقيقي را درونتان خواهيد شناخت چون او را طبق حقيقتش ترسيم خواهيد كرد. دعاهايتان تمام آرزوهاي مرا برايتان به ارمغان خواهد آورد و چيزهايي كه من براي شما در اينجا مأموريت آن را دارم براي اينكه در اتحاد خانواده الهي باشيد. متشكرم.
فرزندان عزيزم . امروز شما را به اتحاد در مسيح (فرزندم )دعوت ميكنم. قلب مادرانه من براي شما دعا ميكند تا درك كنيد كه شما خانواده الهي هستيد. در آزادي روحاني كه پدر آسماني به شما داده است حقيقت ، خوبي و بدي را خواهيد شناخت. دعا و روزه و باز كردن قلبتان به شما براي درك و شناخت از پدر آسماني به واسطه فرزند من كمك ميكند. در درك شما از پدر آسماني زندگيتان در هدايت خدا براي خانواده الهي تحقق خواهد گرفت. اين راهي است كه پسر من خواستار آن است. من شما را در اين مسير تنها نخواهم گذاشت . متشكرم.
فرزندان عزيزم، امروز با شما اينجا دعا ميكنم تا شما بتوانيد قوي‌تر قلبهايتان را براي آگاهي از عشق خداوند رنج كشيده باز كنيد. از طريق عشق او همراه با همه نيكوييها و مهربانيها من هم كنار شما هستم. از شما دعوت ميكنم كه وقتي مخصوص براي دعا، اعتراف و تبديل تدارك ببينيد. فرزندانم شما به خداوند نياز داريد. شما بدون فرزند من نمي‌توانيد به پيش برويد . وقتي شما اين را درك كرده و پذيرفتيد همه چيزهايي كه به شما قول داده‌ام تحقق خواهد يافت. از طريق روح‌القدس پادشاهي آسماني در قلبهاي شما متولد خواهد شد. من شما را در اين راه هدايت مي‌كنم. متشكرم.
فرزندان عزيزم! با عشقي پايدار براي شما نوري از زندگي آورده‌ام. تا تمامي تاريكي‌هاي مرگ را در شما از بين ببرد. مرا رد نكنيد فرزندانم. بايستيد و نگاه كنيد با همه وجودتان و ببينيد چقدر گناهكار هستيد . از گناهانتان آگاه شويد و براي بخشش آنها دعا كنيد. فرزندانم. شمانمي‌خواهد بپذيريد كه ضعيف و كوچك هستيد اما مي‌توانيد با كار خداوند قوي و عالي شويد. قلبهاي پاكتان را به من بدهيد و من با نور زندگي پسرم آنها را درخشان خواهم ساخت. متشكرم.
To compare Medjugorje messages with another language versions choose

 

PC version: This page | Medjugorje | Apparitions[EN]  | Our Lady of Medjugorje Messages  | Medjugorje News & Articles[EN]  | Pictures & Photos[EN]  | Medjugorje Videos[EN]