Language 

رسالة, ژوئن 2 2010

فرزندان عزيزم امروز شما را فراميخوانم با روزه و دعا راه شما در فرزند من روشن خواهد شد و در قلب‌هاي شما عمل خواهد كرد. مرا مانند يك مادر و يك پيامبر از عشق خداوند براي خواسته‌هاي او در نجاتتان بپذيريد. خودتان را از هرچيزي در گذشته كه به شما باري از گناه و تاريكي ميدهد، آزاد كنيد . نور را بپذيريد . در عدالت فرزندم دوباره متولد شويد. متشكرم.
مه 25 2010 (Monthly)
ژوئن 25 2010 (Monthly)
 
To compare Medjugorje messages with another language versions choose