Jazyk 

Aktualizace  | Medžugorje  | Poselství  | Články a aktuality  | Videa  | Galerie[EN] | Mapa stránek  | O ...[EN]

www.medjugorje.ws » PDA version » Medjugorje WebSite - Aktualizace » březen, 2008

Medjugorje WebSite - Aktualizace za měsíc březen, 2008

2. březen 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana
Zjevení se jako již řadu měsíců uskutečnilo v hale komunity Cenacolo krátce po 9. hodině dopolední za účasti velkého množství věřících. Panna Maria dala následující poselství:
Drahé děti! Prosím vás, abyste zvláště v tomto svatopostním čase odpověděly na Boží dobrotu, protože On vás vyvolil a mne poslal mezi vás. Očistěte se od hříchu a v Ježíšovi, mém Synu, poznejte smírnou oběť za hříchy celého světa. Ať On je smyslem vašeho života. Ať váš život je službou božské lásce mého Syna. Děkuji vám, děti moje!
Panna Maria požehnala všem přítomným a všechny náboženské předměty. Znovu nás vyzvala, abychom se modlili za naše pastýře.
2. březen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Downloadable / Autor: Steve

A series of artworks depicting scenes from the book of Exodus with a beautiful soundtrack by a Messianic Jewish band called Katuv. See www.mirmedjugorje.org and www.katuvmusic.com

8. březen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Medjugorje Apparitions / Autor: Vittorio, Bologna
Mirjana Apparition March 2008

Apparition of Our Lady in Medjugorje for Mirjana, 2. March 2008

9. březen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Steve
Send Me Dream

A series of Christian artworks by Elizabeth Wang with a brilliant soundtrack by Paul Lisney called Send me a dream. See imagesofheaven.org/Index/Lisney.html and www.mirmedjugorje.org

16. březen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Steve

Video of our aid convoys to Bosnia (including Medjugorje) during the war (1993) and the song Angels by Tami Leah and Anna see www.mirmedjugorje.org and www.itrustjesus.com

18. březen 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Mirjana

Vizionářka Mirjana Dragićević-Soldo měla denní zjevení od 24. 6. 1981 do 25. 12. 1982. Při posledním denním zjevení jí Panna Maria svěřila desáté tajemství a řekla jí, že se jí bude zjevovat jednou do roka a to 18. 3. Tak tomu je až doposud.

Několik tisíc poutníků se shromáždilo na modlitbu růžence v komunitě „Cenacolo“. Zjevení začalo ve 14.01 a trvalo do 14.08 hod.

Mirjana řekla: Nikdy jsem neviděla, aby se k nám Panna Maria takto obrátila. Napřáhla k nám ruce a s takto vztaženýma rukama řekla:
Drahé děti, dnes k vám vztahuji svoje ruce. Nebojte se je přijmout. Chtějí vám dát lásku, mír a pomoci vám ve spasení. A proto, děti moje, přijměte je. Naplníte moje srdce štěstím a já vás povedu ke svatosti. Cesta, kterou vás já vedu je těžká, plná zkoušek a pádů. Já budu s vámi a moje ruce vás budou držet. Buďte vytrvalí, abychom se na konci cesty všichni společně v radosti a lásce mohli držet za ruce mého Syna. Pojďte se mnou, nebojte se. Děkuji vám.
23. březen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Steve

A video of the Schoenstatt shrine in Manchester UK with the song 'sanctuary' by Paul Lisney see www.mirmedjugorje.org and imagesofheaven.org/Index/Lisney.html

25. březen 2008 /  Sekce: Poselství z Medžugorje - Kategorie: Měsíční poselství / Autor: Fra Danko Perutina
Drahé děti! Vyzývám vás, abyste pracovaly na osobním obrácení. Ještě jste daleko od setkání s Bohem ve svém srdci. Proto travte co nejvíce času v modlitbě a klanění Ježíšovi v Nejsvětější svátosti oltářní ať On vás mění a vloží do vašich srdcí živou víru a touhu po věčném životě. Vše je pomíjivé, dítka, jenom Bůh je nepomíjivý. S vámi jsem a povzbuzuji vás s láskou. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.
29. březen 2008 /  Sekce: Články a aktuality - Kategorie: Novinky z Medžugorje, Medžugorje v Církvi
Other languages: English, Čeština, Hrvatski, Italiano
Competence Puljic

Ve "Večerním listu" z 21. března 2008 uveřejnil Ivan Tolj rozhovor s kardinálem Vinkem Puljićem, sarajevským arcibiskupem.

Otázka: Nedávno publikované interview státního tajemníka Svaté Stolice, kardinála Tarcisia Bertonela, že události v Medžugorji je třeba znovu prozkoumat, vyvolal mnoho dohadů. Uvažovala Biskupská konference Bosny Hercegoviny o této otázce a bude Medžugorje skutečně znovu pod církevním dohledem?

Kardinál Puljić odpověděl takto:
„Naše Biskupská konference o tom neuvažovala, protože fenomén Medžugorje přesahuje naše kompetence. V okamžiku, kdy Svatý Stolec vynese rozhodnutí a zadá to jako úkol pak budeme uvažovat co máme dělat.

Proto jsou dohady bezpředmětné, dokud nepřijdou konkrétní pokyny, že je zapotřebí pastorační sledování medžugorského fenoménu, to je rozhodnutí BK pro práci Komise. To by pro nás nebylo ničím novým, ale jen provedení prvního rozhodnutí Biskupské komise o fenoménu Medžugorje.“

29. březen 2008 /  Sekce: Medjugorje Videos[EN] - Kategorie: Music with pictures / Autor: Steve

Pics of St (Padre) Pio and a song/poem called The Priest by Paul Lisney see imagesofheaven.org/Index/Lisney.html and www.mirmedjugorje.org

 

PC version: Tato stránka | Medjugorje | Zjevení[EN]  | Poselství  | Články [EN]  | Galerie[EN]  | Medjugorje Videos[EN]