Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. února 1997

Drahé děti ! I dnes vás zvláštním způsobem vyzývám, ať se otevřete Bohu Stvořiteli a stanete se aktivními. Vyzývám vás, dítka, abyste v této době viděli, komu je potřebná vaše duchovní nebo hmotná pomoc. Svým příkladem, dítka, budete vztaženýma Božíma rukama, které lidstvo hledá. Jenom tak pochopíte, že jste povoláni podávat svědectví a stát se radostnými nositeli Božího slova a lásky. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu!
25. leden 1997 (Měsíční)
25. březen 1997 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte