Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. června 1995 - čtrnácté výročí

Drahé děti ! Dnes jsem šťastná, že vás vidím v tak velikém počtu a že jste mi vyhověly a přišly žít má poselství. Vyzývám vás, dítka, ať jste mými radostnými nositeli míru v tomto světě bez míru. Modlete se za mír, ať co nejdříve zavládne doba míru, kterou moje srdce očekává s netrpělivostí. Já jsem, dítka, blízko vás a přimlouvám se za každého z vás před Nejvyšším a všem vám žehnám svým mateřským požehnáním. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
25. květen 1995 (Měsíční)
25. červenec 1995 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte