Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. října 1994

Drahé děti ! Já jsem s vámi a dnes se raduji, že mi Nejvyšší daroval, abych byla s vámi a abych vás poučovala a vedla cestou dokonalosti. Dítka, přeji si, ať jste překrásnou kyticí, kterou si přeji darovat Bohu ke dni všech svatých. Vyzývám vás, ať se otevřete a žijete podle příkladu svatých. Matka Církev je vyvolila, aby vám byli podnětem pro váš každodenní život. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
25. září 1994 (Měsíční)
25. listopad 1994 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte