Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 1990

Drahé děti ! Dnes vás vyzývám, ať konáte skutky milosrdenství s láskou a z lásky ke mně i vašim i mým bratřím a sestrám. Drahé děti, vše, co činíte druhým, čiňte s velikou radostí a pokorou před Bohem. Já jsem s vámi a den po dni ukazuji Bohu vaše oběti a modlitby za spásu světa. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
25. říjen 1990 (Měsíční)
25. prosinec 1990 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte