Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. června 1990 - deváté výročí

Drahé děti ! Dnes vám chci poděkovat za všechny oběti i za všechny modlitby. Já vám žehnám svým zvláštním mateřským požehnáním. Vyzývám vás, ať se všichni rozhodnete pro Boha a ať den za dnem odhalujete jeho vůli v modlitbě. Přeji si vás, drahé děti, vyzvat k úplnému obrácení, aby ve vašich srdcích byla radost. Mám radost, že jste zde dnes v tak velikém počtu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
25. květen 1990 (Měsíční)
25. červenec 1990 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte