Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. ledna 1990

Drahé děti ! Dnes vás vyzývám, ať se znovu rozhodnete pro Boha a ať si Boha vyvolíte přede vším a nade všechno, aby On mohl činit ve vašem životě zázraky a aby se váš život den po dni stával radostí s ním. Proto, dítka, modlete se a nedovolte satanovi, aby působil ve vašem životě skrze nedorozumění, nepochopení a nepřijímání jedněch druhými. Modlete se, abyste pochopily velikost a krásu daru života. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
25. prosinec 1989 (Měsíční)
25. únor 1990 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte