Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. října 1989

Drahé děti ! I dnes vás vybízím k modlitbě. Já vás stále vybízím, a vy jste ještě daleko. Proto rozhodněte se ode dneška s vážností věnovat svůj čas Bohu. Já jsem s vámi a přeji si naučit vás modlit se srdcem. Při modlitbě srdcem se setkáte s Bohem. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete se! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
25. září 1989 (Měsíční)
25. listopad 1989 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte