Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. února 1989

Drahé děti ! Dnes vás vyzývám k modlitbě srdce. Přeji si, aby se během tohoto času milosti každý z vás sjednotil s Ježíšem. Bez neustálé modlitby nemůžete pocítit krásu a velikost milosti, kterou vám Bůh nabízí. Proto, dítka, každou chvíli naplňujte svá srdce i nejmenšími modlitbami, já jsem s vámi a neustále bdím nad každým srdcem, které se mi dává. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
25. leden 1989 (Měsíční)
25. březen 1989 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte