Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 1. ledna 1987

Drahé děti ! Dnes si přeji vás všechny vyzvat, abyste v novém roce naplňovaly vzkazy, které vám posílám. Drahé děti, víte, že jsem kvůli vám zůstala dlouho, abych vás poučila, jak máte kráčet cestou ke svatosti. Proto, drahé děti, modlete se bez ustání a naplňujte vzkazy, které vám posílám, protože to činím s velikou láskou k Bohu i k vám. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
25. prosinec 1986 (Týdenní)
8. leden 1987 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte