Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 19. června 1986

Drahé děti ! V tyto dny mi můj Pán dovolí, že vám mohu vyprosit více milostí. Proto si přeji vás znovu povzbudit k modlitbě, drahé děti ! Modlete se bez ustání! Tak vám dám radost, kterou mně dává Pán. S těmito milostmi, drahé děti, si přeji, aby vaše trápení bylo radostí. Já jsem vaše Matka a přeji si vám pomoci. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
12. červen 1986 (Týdenní)
26. červen 1986 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte