Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 1. května 1986

Drahé děti ! Prosím vás, abyste začaly měnit svůj život v rodině. Ať je rodina souladným květem, který si přeji dát Ježíšovi. Drahé děti, každá rodina ať je horlivá v modlitbě a přeji si, aby jednoho dne bylo také vidět plody v rodině. Jenom tak vás všechny jako klasy daruji Ježíšovi v uskutečnění plánů Božích. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
24. duben 1986 (Týdenní)
8. květen 1986 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte