Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 20. února 1986

Drahé děti ! Druhým vzkazem postních dnů je, ať obnovíte modlitbu před křížem. Drahé děti, dávám vám zvláštní milosti a Ježíš zvláštní dary z kříže. Přijměte je a prožívejte! Uvažujte nad Ježíšovým utrpením a v životě se sjednoťte s Ježíšem! Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
13. únor 1986 (Týdenní)
27. únor 1986 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte