Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 13. února 1986

Drahé děti ! Tato postní doba je pro vás zvláštním podnětem, abyste se měnily. Začněte od tohoto okamžiku. Vypněte televizi a zanechte různých věcí, které pro vás nejsou užitečné. Drahé děti, vyzývám vás, abyste se jednotlivě obracely. Tento čas je pro vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
6. únor 1986 (Týdenní)
20. únor 1986 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte