Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 12. září 1985

Drahé děti ! Přeji si vám říci, ať v těchto dnech je ve středu pozornosti kříž. Modlete se zvláště před křížem, z něhož vycházejí veliké milosti. Nyní vykonejte ve svých domech zvláštní zasvěcení kříži. Slibujte, že nebudete urážet Ježíše ani kříž a působit mu hanobení. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
5. září 1985 (Týdenní)
19. září 1985 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte