Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 18. července 1985

Drahé děti ! Dnes vás vyzývám, abyste si daly do domů co nejvíce posvěcených předmětů. Ať každá osoba vezme na sebe nějakou posvěcenou věc. Všechny předměty posvěcujte, tak vás bude satan méně pokoušet, protože budete mít ochranu proti satanu. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
11. červenec 1985 (Týdenní)
25. červenec 1985 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte