Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. června 1985 - čtvrté výročí

Vyzývám vás, abyste volali všechny k modlitbě růžence. Růžencem překonáte všechny těžkosti, které chce satan nyní způsobit Církvi katolické: Modlete se růženec, všichni kněží! Věnujte čas růženci!
Toto řekla Panna Maria na dotaz Marije Pavlovićové, co chce vzkázat kněžím.
20. červen 1985 (Týdenní)
28. červen 1985 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte