Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 30. května 1985

Drahé děti ! Volám vás znovu k modlitbě srdcem. Ať vám,drahé děti, je modlitba každodenní potravou, zvláště když vás práce na polích vyčerpává tak, že se nemůžete modlit srdcem. Modlete se a potom překonáte i každou únavu. Modlitba vám bude radostí a odpočinkem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
23. květen 1985 (Týdenní)
6. červen 1985 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte