Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 21. února 1985

Drahé děti ! Den po dni jsem vás vyzývala k obnově a k modlitbě ve farnosti, ale nepřijaly jste to. Dnes vás vyzývám naposledy. Nyní je postní doba a vy jako farnost v postní době se můžete pohnout z lásky k mému poselství. Jestli to neučiníte, nepřeji si vám posílat vzkazy. Bůh mi to schvaluje. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
14. únor 1985 (Týdenní)
28. únor 1985 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte