Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 29. listopadu 1984

Drahé děti ! Ne, neumíte mít rádi a neumíte s láskou poslouchat slova, která vám říkám. Buďte si vědomi, moji milovaní, že jsem vaše Matka a že jsem přišla na zem, abych vás učila z lásky poslouchat, z lásky se modlit, ne z donucení, protože nesete kříž. Křížem se Bůh oslavuje skrze každého člověka. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
22. listopad 1984 (Týdenní)
6. prosinec 1984 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte