Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 22. listopadu 1984

Drahé děti ! V tyto dny žijte podle všech hlavních poselství a zakořeňujte je do čtvrtka do svého srdce. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
15. listopad 1984 (Týdenní)
29. listopad 1984 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte