Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 15. listopadu 1984

Drahé děti ! Vy jste vyvolený lid a Bůh vám dal veliké milosti. Neuvědomujete si význam každého poselství, které vám dávám. Nyní si přeji říci jenom: modlete se, modlete se, modlete se! Nevím, co jiného vám říci, protože vás miluji a přeji si, abyste v modlitbě poznaly lásku moji a Boží. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
8. listopad 1984 (Týdenní)
22. listopad 1984 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte