Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 1. listopadu 1984

Drahé děti ! Dnes vás volám k obnově modlitby ve vašich domovech. Skončily práce, nyní se věnujte modlitbě. Ať je modlitba na prvním místě ve vašich rodinách. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
25. říjen 1984 (Týdenní)
8. listopad 1984 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte