Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 13. září 1984

Drahé děti ! I nadále potřebuji vaše modlitby. Ptáte se, proč tolik modliteb? Obraťte se,drahé děti,a uvidíte, jak mnoho hříchu ovládlo tuto zemi. Proto se modlete, aby Ježíš zvítězil. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
6. září 1984 (Týdenní)
20. září 1984 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte