Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 6. září 1984

Drahé děti ! Bez modlitby není mír. Proto vám říkám, drahé děti, modlete se před křížem za mír. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu!
30. srpen 1984 (Týdenní)
13. září 1984 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte