Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 11. srpna 1984

Drahé děti ! Modlete se, protože satan si i nadále přeje zmařit moje plány. Modlete se srdcem a v modlitbě odevzdejte Ježíšovi samy sebe!
2. srpen 1984 (Týdenní)
14. srpen 1984 (Týdenní)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte