Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. března 2024

Drahé děti! V tomto milostiplném čase se modlete se mnou, aby dobro zvítězilo ve vás i kolem vás. Zvláštním způsobem se, dítka, modlete ve sjednocení s Ježíšem na Jeho křížové cestě. Vložte do svých modliteb toto lidstvo, které bloudí bez Boha a bez Jeho lásky. Buďte modlitba, buďte světlo a svědci všem těm se kterými se setkáváte, dítka, aby milosrdný Bůh měl milosrdenství s vámi. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.
18. březen 2024 (Roční)
25. duben 2024 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte