Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. října 2023

Drahé děti! Větry zla, nenávisti a nepokoje dují zemí, aby zničily životy. Proto mě Nejvyšší k vám poslal, abych vás vedla k cestě míru a jednoty s Bohem a lidmi. Vy jste, dítka, moje vztažené ruce: modlete se, postěte a přinášejte oběti za mír, poklad po kterém žízní každé srdce. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.
25. září 2023 (Měsíční)
25. listopad 2023 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte