Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. července 2021

Drahé děti! Vyzývám vás, abyste byly modlitbou za všechny ty, kteří se nemodlí. Svědčte, dítka, svým životem o radosti, že jste moji, a Bůh vyslyší vaše modlitby a dá vám mír v tomto neklidném světě, kde vládne pýcha a sobectví. Dítka, vy buďte štědří a láskou mojí lásky, aby pohané pocítili, že jste moji a aby se obrátili k mému Neposkvrněnému Srdci. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
25. červen 2021 (Měsíční)
25. srpen 2021 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte