Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. května 2021

Drahé děti, dívám se na vás a vybízím vás: vraťte se k Bohu, protože On je láska a mne z lásky poslal k vám, abych vás vodila na cestě obrácení. Opusťte hřích a zlo, rozhodněte se pro svatost a radost zavládne a vy budete moje vztažené ruce v tomto ztraceném světě. Přeji si, abyste byly modlitba a naděje pro ty, kteří nepoznali Boha lásky. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.
25. duben 2021 (Měsíční)
25. červen 2021 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte