Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. února 2020

Drahé děti! V tomto milostiplném čase chci vidět vaše tváře proměněné v modlitbě. Vy jste tak zaplaveni pozemskými starostmi a necítíte, že je jaro za dveřmi. Jste vyzýváni, dítka, k pokání a modlitbě. Jako příroda v tichosti bojuje za nový život, i vy jste pozvaní, abyste se v modlitbě otevřeli Bohu ve kterém najdete mír a teplo jarního slunce ve svých srdcích. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
2. únor 2020 (Mimořádná)
2. březen 2020 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte