Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. července 2019

Drahé děti! Mojí výzvou pro vás je modlitba. Ať modlitba je pro vás radost a věnec, který vás spojuje s Bohem. Dítka, přijdou zkoušky a vy nebudete silní a hřích bude vládnout, ale když jste moji, zvítězíte, protože vaše útočiště bude srdce mého Syna Ježíše.Proto, dítka, vraťte se k modlitbě až se vám modlitba stane životem ve dne i v noci. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
2. červenec 2019 (Mimořádná)
2. srpen 2019 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte