Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. května 2019

Drahé děti! Bůh mi ve svém milosrdenství dopustil, že jsem s vámi, že vás poučuji a vedu k cestě obrácení. Dítka, vy jste všichni pozvaní, abyste se celým srdcem modlili, aby se uskutečnil plán spásy s vámi a skrze vás. Buďte si vědomi, dítka, že je život krátký a čeká vás život věčný podle zásluh. Proto, modlete se, modlete se, modlete se, abyste byli důstojnými nástroji v Božích rukou. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
2. květen 2019 (Mimořádná)
2. červen 2019 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte