Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. února 2019

Drahé děti! Dnes vás vyzývám k novému životu. Není důležité kolik je vám roků, otevřete svá srdce Ježíšovi, který vás promění v tomto milostiplném čase a vy se jako příroda zrodíte do nového života a Boží lásky a otevřete svá srdce nebi a nebeským věcem. Já jsem ještě s vámi, protože mi Bůh dovolil z lásky k vám. Děkuji vám, že jste přijaly moji výzvu.
2. únor 2019 (Mimořádná)
2. březen 2019 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte