Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2018

Drahé děti! Toto je čas milosti a modlitby, čas čekání a darování. Bůh se vám dává, abychom ho milovali nadevšechno. Proto, dítka, otevřete svá srdce i rodiny, aby se toto čekání stalo modlitbou a láskou, a zvláště darováním. Já jsem s vámi, dítka, a povzbuzuji vás, abyste neustupovali od dobra, protože plody je vidět a slyšet daleko. Proto je nepřítel zlostný a využívá všechno, aby vás odvedl od modlitby. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
2. listopad 2018 (Mimořádná)
2. prosinec 2018 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte