Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. března 2016

Drahé děti! Dnes vám nosím svojí lásku. Bůh mi dovolil, abych vás měla ráda a z lásky vybízela k obrácení. Vy jste, dítka, chudí na lásku a ještě jste nepochopili, že můj syn Ježíš z lásky dal svůj život, aby vás spasil a aby vám dal život věčný. Proto, modlete se, dítka, modlete se, abyste v modlitbě pochopili Boží lásku. Děkuji vám, že jste přijali mou výzvu.
18. březen 2016 (Roční)
2. duben 2016 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte