Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. listopadu 2015

Drahé děti! Dnes vás všechny vyzývám: modlete se na moje úmysly. Mír je v nebezpečí, proto, dítka, modlete se a buďte nositeli míru a naděje v tomto neklidném světě, kde satan napadá a zkouší všemi způsoby. Dítka, buďte pevní v modlitbě a stateční ve víře. Já jsem s vámi a přimlouvám se před mým synem Ježíšem za vás všechny. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. listopad 2015 (Mimořádná)
2. prosinec 2015 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte