Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. dubna 2015

Drahé děti! Jsem s vámi i dnes, abych vás vedla k spasení. Vaše duše je nepokojná, protože je duch slabý a znavený od všech pozemských věcí. Vy, dítka, se modlete k Duchu svatému, aby vás On proměnil a naplnil svojí silou víry a naděje, abyste byli pevní v tomto boji proti zlu. Já jsem s vámi a přimlouvám se za vás před svým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. duben 2015 (Mimořádná)
2. květen 2015 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte