Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. června 2014

Drahé děti! Nejvyšší mi dává milost, abych mohla být ještě s vámi a abych vás vodila v modlitbě k cestě míru. Vaše srdce a duše žízní po míru a lásce, po Bohu a jeho radosti. Proto, dítka, modlete se, modlete se, modlete se, a v modlitbě odhalíte moudrost života. Já vám všem žehnám a přimlouvám se za každého z vás před svým Synem Ježíšem. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. červen 2014 (Mimořádná)
2. červenec 2014 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte