Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2013

Drahé děti! Nesu vám Krále Míru, aby vám On dal svůj mír. Vy, dítka, se modlete, modlete, modlete. Plod modlitby bude vidět na tvářích lidí, kteří se rozhodli pro Boha a jeho Království. Já se svým Synem Ježíšem vás všechny žehnám požehnáním míru. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
25. prosinec 2013 (Roční)
2. leden 2014 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte