Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. prosince 2013 - Zjevení pro Jakova Čolo

Dítka, Ježíš se dnes chce zvláštním způsobem usídlit v každém vašem srdci a sdílet s vámi každou vaši radost i vaši bolest. Proto se dnes, dítka, zvláštním způsobem zadívejte do svého srdce a pozeptejte se jestli opravdu pokoj a radost narozením Ježíše Krista zachvátily vaše srdce. Dítka, nežijte ve tmě, tíhněte ke světlu a k Božímu spasení. Děti, rozhodněte se pro Ježíše a darujte mu svůj život a svá srdce, protože jenom tak bude Všemohoucí moci působit ve vás a skrze vás.
2. prosinec 2013 (Mimořádná)
25. prosinec 2013 (Měsíční)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte