Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. ledna 2013

Drahé děti! I dnes vás volám k modlitbě. Ať je vaše modlitba silná, jako živý kámen, až se svým životem stanete svědky. Svědčte o kráse své víry. Já jsem s vámi a přimlouvám se před svým Synem za každého z vás. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. leden 2013 (Mimořádná)
2. únor 2013 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte