Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. října 2012

Drahé děti! Dnes vás vyzývám, abyste se modlily na moje úmysly. Obnovte půst a modlitbu, protože satan je chytrý a přitahuje mnoho srdcí k hříchu a záhubě. Já vás volám, dítka, ke svatosti a abyste žili v milosti. Klanějte se mému Synu, aby vás On naplnil svým mírem a láskou po kterých žízníte. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.

Komentář k poselství

2. říjen 2012 (Mimořádná)
2. listopad 2012 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte