Jazyk 

Poselství z Medžugorje, 25. září 2012

Drahé děti! Když v přírodě vidíte bohatství barev, které vám Nejvyšší dává, otevřete srdce a s vděčností se modlete za všechno dobré, co máte a řekněte: zde jsem stvořen pro věčnost, a žízněte po nebeských věcech, protože Bůh vás miluje nesmírnou láskou. Proto vám i mě dal, abych vám řekla: jenom v Bohu je váš mír a naděje, drahé děti. Děkuji vám, že jste přijaly mou výzvu.
2. září 2012 (Mimořádná)
2. říjen 2012 (Mimořádná)
 
Pro porovnání poselství s jinými jazykovými verzemi vyberte